Gaisro sprogimas

Sprogimas yra greitas didelių energijos kiekių išsiskyrimas. Šis reiškinys kelia daugybę grėsmių. Sprogimus dažniausiai lydi staigus temperatūros ir slėgio padidėjimas, radiacijos išsiskyrimas (pvz., Žaibo ar branduolinio sprogimo šviesos impulso pavidalu arba akustinės bangos (dažniausiai tai yra garsas ar būdingas šūvio sprogimas. Iš pradžių nekontroliuojamas reiškinys užpildo žmones baime.

Kokios erdvės sprogsta? Dažniausiai tai yra paviršiai, kuriuose atmosfera gali sprogti, jei yra galimas pavojus. Sprogi aplinka yra susijusi su specialiu degių medžiagų mišiniu, susidarančiu dujose, garuose ar rūkuose, ty mišiniuose su oru atmosferos sąlygomis, kai temperatūra yra per aukšta. Verta žinoti, kad sprogiose sferose sprogimą gali sukelti tik kibirkštys ar elektros lankas.

Teritorijos, kuriose yra didžiausias sprogimo pavojus, yra chemijos gamyklos, naftos perdirbimo gamyklos, degalinės, elektrinės, dažų gamyklos, dažų parduotuvės, degalinės, taip pat transporto priemonės, nuotekų valymo įrenginiai, oro uostai, grūdų gamyklos ar laivų statyklos. Užsidegimas aukščiau nurodytose vietose gali sukelti sprogimus, kurių poveikis bus puikus. Be abejo, jie padarytų didžiulius materialinius nuostolius, taip pat sukeltų pavojų žmonių gyvybei.

Norėdami išvengti minėtų pažeidimų, nenuvertinkite prevencinių apsaugos nuo sprogimo veiksmų. Daugelyje šalių buvo sukurti specialūs įstatymai, direktyvos ir normos, siekiant kuo labiau sumažinti sprogimo riziką ir pašalinti galimą žalą. Vietose, kuriose gresia sprogimas, turite įdiegti sistemą, kuri užtikrintų saugumą jose besikuriantiems gyventojams.