Mielce kasos aparatas

Kiekvienas verslininkas, turintis savo vardu kasos aparatus, kovoja su likusiomis problemomis, kurias patiekalai gali sukurti ir kasdien. Kaip ir visa kompiuterinė įranga, kasos aparatai nėra nepriklausomi nuo jų pranašumų ir kartais sugenda. Ne kiekvienas įmonės savininkas žino, kad visais atvejais, kai įrašai daromi naudojantis kasos aparatu, tokių prietaisų turėtų būti įvairių - vien dėl to, kad sugedo šis tobulas.

Jei neturėsite atsarginio „elzab“ kasos aparato toliau parduodant prekes ar teikiant pagalbą, mokesčių inspekcija gali skirti nuobaudas, nes tai neleis pardavimo laiškui sugadinti pagrindinio prietaiso. Prie kasos saugomi dokumentai turėtų apimti kasos aparato aptarnavimo knygelę. Šiame dokumente pateikiami ne tik visi įrenginio remontai, bet taip pat svarstomi patarimai, kaip apmokestinti kasą ar pakeisti jos atmintį. Į aptarnavimo meną taip pat turi būti įtrauktas unikalus numeris, kurį mokesčių inspekcija suteikė kasai, įmonės pavadinimas ir patalpų, kuriose naudojamas kasos aparatas, adresas. Visi šie nauji produktai yra būtini mokesčių inspekcijos auditui atlikti. Bet kokie kasos aparato atminties taisymai ir taisymas priklauso nuo specializuotos tarnybos pratybų, su kuriomis visi verslininkai, besinaudojantys kasos aparatais, turėtų pasirašyti sutartį. Kas daug - apie bet kokius kasos technikos pasikeitimus turėtumėte pranešti mokesčių inspekcijai. Fiskalinės sumos turėtų būti parduodamos nenutrūkstamai, taigi, jei kasos atminties pilna, atmintį turite pakeisti modernia, tuo pačiu skaitydami. Fiskalinio kasos aparato atmintį tikriausiai, kaip ir jos taisymą, padarė tik įgaliotas subjektas. Be to, prekė norėtų būti atlikta dalyvaujant mokesčių inspekcijos darbuotojui. Fiskalinio kasos aparato rodmenis sudaro atitinkama ataskaita, kurios kopija siunčiama mokesčių inspekcijai, o kita - verslininkui. Šį protokolą jis privalo saugoti kartu su kitais su kasos aparatu susijusiais dokumentais - dėl jo trūkumų įstaiga gali skirti nuobaudą.